Sådan køber eller reserverer du en boliggrund

Læs om køb og reservering af en grund, og find svar på mange andre spørgsmål her på siden.

Hvor finder jeg lokalplanen for et område?

Lokalplan

Det er en god idé at læse lokalplanen for udstykningen igennem.

Lokalplanen fortæller for eksempel, hvilke materialer, du må anvende, hvor bygningerne må placeres, og hvilke type beplantning der er tilladt.

Det betyder sikkert også noget for dig, hvad der kommer til at ske rundt om din boliggrund.

Derfor er det klogt, hvis du ser i lokalplanen, om du for eksempel bliver nabo til et regnvandsbassin, institutioner, veje eller et grønt område.

Du finder lokalplaner via dette kort.

Du er også velkommen til at kontakte grundsalgskontoret og få en lokalplan tilsendt via mail.

Tingbogen

Når du har sat dig godt ind i lokalplanen og måske udstykningsplanen, er det vigtigt, at du også forholder dig til, hvad der eventuelt står i tingbogen om grunden.

De oplysninger kan du finde på www.tinglysning.dk.

Inden du køber en boliggrund, skal du undersøge, om dit byggeri kan placeres på en tilfredsstillende måde på grunden.

Du skal derfor tjekke indkørselsmuligheder og de terrænmæssige forhold på grunden. Det kan betyde noget for eventuelle niveauspring i huset og for, hvordan du skal håndtere overfladevand.