Sådan køber eller reserverer du en boliggrund

Læs om køb og reservering af en grund, og find svar på mange andre spørgsmål her på siden.

Læs kommunens retningslinjer for grundsalg

Her kan du læse om kommunens administrationsgrundlag for arealopkøb. byggemodning, markedsføring og salg af jord.

Retningslinjer for kommunens jordsalg tager afsæt i Byrådets visioner og overordnede målsætninger for kommunens jordforsyning (bolig og erhverv).

Visionen beskriver kommunens langsigtede mål og svarer ca. til en 12 års periode. De overordnede målsætninger svarer til cirka en 4 års periode.

Endvidere kan der som led i de årlige budgetbehandlinger fastlægges konkrete delmål og indsatsområder samt servicemål.

De anførte visioner og målsætninger med videre fremgår af kommunens årlige budgetter og boligforsyningsplanen.

Læs Retningslinjer for Herning Kommunes jordsalg.