Sådan køber eller reserverer du en boliggrund

Læs om køb og reservering af en grund, og find svar på mange andre spørgsmål her på siden.

Vil kommunen tage min købte grund tilbage?

Praksis for tilbagekøb

Herning Byråd har i 2011 besluttet at ændre praksis i forhold til tilbagekøb af grunde. Praksis var tidligere at købe alle grunde i kommunens udstykninger tilbage, som vi fik tilbudt.

Det er lavet om, så vi oftest ikke køber grunde tilbage.

Fordeling af omkostninger

På grund af ændrede markedsforhold har Byrådet besluttet at ændre vilkårene.

Hidtil har hver part betalt halvdelen af udgifter til tinglysning og registrering af skøde.

Det er nu ændret, så køber betaler alle udgifter til tinglysning med videre samt eventuelle udgifter til advokat.