Arnborg

Her kan du læse mere om Arnborg

Arnborg ligger kun 15 minutters kørsel fra Herning. Rind Å slynger sig smukt gennem byen og omkring åen findes noget af Danmarks smukkeste natur.

Samtidig har Arnborg mange foreninger, et spejderhus, et velholdt forsamlingshus og et hjemstavnshus som indeholder et lille naturcenter og et lokalarkiv.

Arnborg er nabo til brunkulslejrene, som sidst i fyrrerne og frem til halvfjerdserne var med til at forsyne det meste af Danmark med kul. Her er der virkelig en naturoplevelse at hente.

Herudover er Arnborg knudepunkt for en række oplandsveje. Mod syd er der forbindelse til Brande, mod nord til Ikast og Herning, mod vest til Fasterholt og motorvejen og mod øst til hovedvej A13. Indfaldsvejene samles alle i den store rundkørsel ved Skovbjergvej og Greenvej.