Åbrinken 99,

  • areal: 1.013 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 346.988 kr.
  • tilslutningsbidrag: 39.477 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 58.683 kr.
  • Købesum: 445.148 kr.

Udstykningsområdet Åbrinken ligger i et dejligt nybygget boligområde tæt på skole, indkøb og natur.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Parcellerne er under byggemodning og forventes klar til bebyggelse 1. november 2013. Såfremt byggemodningen ikke er endelig afsluttet på overtagelsesdagen, anvises alternativ vejadgang, efter nærmere aftale. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, bympost@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Sørvad Vandværk Amba, tlf.9743 8328

El-forsyning
NOE Net A/S, tlf. 9742 1488

Kloak, spildevand og regnvand
Herning Vand, tlf. 9999 2299

TDC
www.tdc.dk, tlf. 7070 3030

Altibox
www.altibox.dk


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.