Åskrænten 3,

  • areal: 1.036 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 149.500 kr.
  • tilslutningsbidrag: 17.088 kr.
  • Købesum: 166.588 kr.

Boligområdet er beliggende i den østlige del af Haderup meget tæt på centrum med skole og hal.

Boligområdet har fået vejnavnet Åskrænten.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 17.088 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger. 


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Overtagelse af grunden kan ske straks.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Haderup Vandværk, tlf. 9745 2542

Varmeforsyning
Haderup Kraftvarmeværk, tlf. 9745 2698

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.