Vestparken 6,

  • areal: 1.050 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 43.493 kr.
  • tilslutningsbidrag: 8.764 kr.
  • Købesum: 52.257 kr.

Boligområdet er beliggende i centrum af Feldborg meget tæt på daginstitution og skole.

Boligområdet har fået vejnavnet Vestparken.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 8.764/5.457 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Grunden er byggemodnet og klar til bebyggelse nu. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Feldborg Vandværk, tlf. 9745 4215

Varmeforsyning
Feldborg Kraftvarmeværk, tlf. 9745 4250

Elforsyning
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.