Tvedbækparken 9,

  • areal: 984 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 518.728 kr.
  • tilslutningsbidrag: 33.640 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 61.394 kr.
  • Købesum: 613.762 kr.

Boligområdet Tvedbækparken er beliggende i den østlige del af Aulum, vest for Tved Bæk.

Boligområdet Tvedbækparken har tilkørsel fra Østergade/Grønbækparken. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra interne boligveje. 

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 95.034 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Parcellerne forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. november 2017.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Aulum Vandværk, tlf. 9747 2415

Varmeforsyning 
Aulum Fjernvarme a.m.b.a., tlf. 9747 2415

El-forsyning 
EnergiMidt, tlf. 7015 1560


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.