Tvedbækparken 8

  • areal: 908 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 494.436 kr.
  • tilslutningsbidrag: 33.640 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 61.394 kr.
  • Købesum: 589.470 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Tvedbækparken

Boligområdet Tvedbækparken er beliggende i den østlige del af Aulum, vest for Tved Bæk.

Boligområdet Tvedbækparken har tilkørsel fra Østergade/Grønbækparken. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra interne boligveje. 

Se stort kort

Salgsvilkår for Tvedbækparken.

Jordbundsundersøgelse for Tvedbækparken.

Særligt for rådgivere

Måleblad over Tvedbækparken (DWG-fil).

Digital tilgængelighed

Dokumenterne er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Vi sidder altid klar til at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte grundsalgskontoret. Så finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. 


Du kan købe eller reservere grunden ved at ringe til vores Grundsalgskontor på telefon 96 28 23 23.

Køb af grund

Ønsker du at købe, sender vi dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 6 dage.

Reserver grund

Du kan også vælge at reservere grunden i op til tre måneder. Hvis andre ønsker at købe grunden i den periode, får du mulighed for enten at købe grunden eller lade den gå.

Er grunden allerede reserveret?

Hvis du er interesseret i at købe en reserveret grund, som du ikke selv har reserveret, så ring eller skriv til Grundsalgskontoret.

Vi kontakter herefter den, der har reserveret grunden. Du får besked efter senest 1 uge, om du kan købe grunden.


På overtagelsesdagen betaler du den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 95.034 kroner.

Hvis du betaler for sent, vil der blive lagt en såkaldt forsinkelsesrente på beløbet.

Renten lyder på Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%.

Andre omkostninger

Som køber betaler du tinglysning og registrering.

Selve skødet laver Herning Kommune.

Som køber betaler du også, hvis du har udgifter til eventuel advokatbistand.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.

Parcellerne forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. november 2017.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget

Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 

Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 

Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 

Aulum Vandværk, tlf. 9747 2415

Varmeforsyning

Aulum Fjernvarme a.m.b.a., tlf. 9747 2415

El-forsyning

EnergiMidt, tlf. 7015 1560


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.