Irisvej 12,

  • areal: 1.017 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 369.789 kr.
  • tilslutningsbidrag: 48.653 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag:
  • Købesum: 418.442 kr.

Grunden er beliggende i et eksisterende boligområde. Der er tale om den sidste grund i området, beliggende for enden af vejen.

Se stort kort

 

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 48.655 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Grundene er byggemodnet og klar til overtagelse 1. maj 2019.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Aulum Vandværk, tlf. 9747 2415

Varmeforsyning 
Aulum Fjernvarme a.m.b.a., tlf. 9747 2415

El-forsyning 
N1, tlf. 7023 0043

Kloakforsyning
Herning Vand, tlf. 9999 2299


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.