Åbjergvænget 21,

  • areal: 866 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 370.215 kr.
  • tilslutningsbidrag: 32.031 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 59.490 kr.
  • Købesum: 461.736 kr.

Boligområdet ligger i den sydvestlige del af Vildbjerg tæt ved den nye skole. Åbjergparken/Åbjergvænget i Vildbjerg ligger naturskønt omkranset af vandløb og naturarealer og i kraft af et godt stisystem giver det rige muligheder for bynære naturoplevelser.

Vildbjerg har to velfungerende skoler, fint hotel og et meget aktivt sports- og kulturcenter. Byen har også et aktivt handelscenter og mange arbejdspladser.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 32.031 kr. (hertil kommer 59.490 kr. til kloaktilslutningsbidrag) betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen. 


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er byggemodnet og klar til salg.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628  8331, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse Byggesag, tlf. 9628 2828, teknik@herning.dk

Vandforsyning Vildbjerg Tekniske Værker, tlf. 9713 1500 

Varmeforsyning Vildbjerg Tekniske Værker, tlf. 9713 1500

El-forsyning EnergiMidt, tlf 7015 1560 info@energimidt.dk

Kabel TV You See, tlf. 8080 4040  kundeservice@yousee.dk - tvsupport@yousee.dk


 

 

Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.