Åbjergvænget 82

Boligområdet ligger i den sydvestlige del af Vildbjerg tæt ved Vildbjerg Skole. Vildbjerg har to velfungerende skoler, hotel og et meget aktivt sports- og kulturcenter. Vildbjerg Skole er en folkeskole som har knapt 600 elever fordelt på 29 klasser fra 0. klasse til 9. klasse. Skolen fungerer også som overbygning fra Nøvling Skole, Timring Skole og Kildebakkeskolen. Skolen har desuden tilknyttet en skolefritidsordning.

Åbjergvænget i Vildbjerg ligger naturskønt omkranset af vandløb og naturarealer og i kraft af et godt stisystem giver dette rige muligheder for bynære naturoplevelser.

Vildbjerg har også et aktivt handelscenter og mange arbejdspladser, og så er der gode vejforbindelser og timedrift på bus og tog med forbindelser til hele landet.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 36.293 kr. (hertil kommer 64.688 kr. til kloaktilslutningsbidrag) betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen. 


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er endnu ikke endeligt udstykket udstykket og udmatrikuleret.


Grundene er endnu ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret, men kan forventes overtaget pr. 1. november 2021.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Daniel Stidsen, tlf. 9628  8336, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse Byggesag, tlf. 9628 2828, teknik@herning.dk

Vandforsyning Vildbjerg Tekniske Værker, tlf. 9713 1500 

Varmeforsyning Vildbjerg Tekniske Værker, tlf. 9713 1500

El-forsyning N1, tlf 7023 0043

 


 

 

Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2