Åbjergparken 52

  • areal: 1.222 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 548.400 kr.
  • tilslutningsbidrag: 29.995 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 55.929 kr.
  • Købesum: 634.324 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Åbjergparken

Boligområdet  "Åbjergparken" findes i den sydvestlige del af Vildbjerg. Tæt ved den nye skole. Boligområdet har fået vejnavnet Åbjergparken. Boligområdet har tilkørsel fra Åbjerg vej. Fra en stamvej i området er der boligveje til boliggrupperne.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger. 


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Grunden er byggemodnet og klar til bebyggelse.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Vildbjerg Tekniske Værker, tlf. 9713 1500

Varmeforsyning
Vildbjerg Tekniske Værker, tlf. 9713 1500

El-forsyning
Vildbjerg Tekniske Værker, tlf. 9713 1500 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.