Birkevænget 2,

  • areal: 923 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 47.152 kr.
  • tilslutningsbidrag: 27.000 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 53.750 kr.
  • Købesum: 127.902 kr.

"Birkevænget" ligger umiddelbart øst for Timring skole i den sydlige del af Timring. Det nye boligområde ligger desuden ikke langt fra hal og institutioner. Boligområdet har tilkørsel fra Birkemosevej. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra Birkevænget. 

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 80.750 kr. (heraf 53.750 kr. til kloaktilslutningsbidrag) betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Overtagelse af grunden kan ske straks.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Timring Vandværk, tlf. 2940 3290

Varmeforsyning
Naturgas Midt-Nord, tlf. 8727 8727 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.