Udgaardsvej 34,

  • areal: 935 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 287.044 kr.
  • tilslutningsbidrag: 32.345 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 62.227 kr.
  • Købesum: 381.616 kr.

Boligområdet "Udgaardsvej" er centralt beliggende i Skibbild-Nøvling tæt på skolen og hallen. Boligområdet har tilkørsel ad Udgaardsvej via Herningvej. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra Udgaardsvej.

Boligområdet har tilkørsel fra Herningvej.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 32.041 kr. og 59.490 kr. for kloaktilslutningsbidrag betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret. Der kan først tinglyses endeligt skøde når grunden er endelig udstykket.

Grundene forventes endelig udstykket og udmatrikuleret senest 1. november 2016.


Parcellerne byggemodnes først ved et endeligt grundsalg. Det vil sige der kan først ske overtagelse 3 måneder efter salg af den første parcel, dog tidligst 1. november 2016, idet der tages forbehold for vinterlig.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, byggesag@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, teknik@herning.dk

Varmeforsyning
HMN Naturgas I/S, tlf. 8727 8727

Vandforsyning
Vildbjerg Tekniske Værker, tlf. 9713 1500

El-forsyning
Eniig, Tlf. 7015 1670 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2