Faunbjergvej 39,

  • areal: 1.229 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 192.000 kr.
  • tilslutningsbidrag:
  • kloaktilslutningsbidrag:
  • Købesum: 192.000 kr.

Det nye boligområde ligger ved Faunbjergvej og grænser op til bestående parcelhuse på Faunbjergvej og op til Troldbjergvej. Syd for udstykningen er et grønt område. Boligområdet får tilkørsel fra Faunbjergvej, der forlænges ned til udstykningen. Den nye boligvej får navnet Faunbjergvej.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidraget til kloak samt byggemodningsbidrag til fjernvarmen - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til - fra overtagelsesdagen at regne - at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger. 


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Parcellerne er ikke byggemodnet og er ikke klar til bebyggelse. Køberen af udstykningens 1. grund, må forvente, at der går op til 3 måneder fra tinglyst endeligt skøde indtil grunden er klar til bebyggelse. Denne dato kan forskydes på grund af vejret. Kontakt kommunen før køb for at få endeligt overtagelsestidspunkt at vide.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold
Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670

Fiber-Bredbånd
Eniig, tlf. 7015 1560


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.