Rønnebakken 16

  • areal: 864 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 1.189.728 kr.
  • tilslutningsbidrag: 37.603 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 64.958 kr.
  • Købesum: 1.292.289 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Rønnebakken

Boligområdet har fået vejnavnet Rønnebakken. Boligområdet har tilkørsel fra Løvbakkevej via Lindebakken. Fra stamvejen Lindebakken i området er der boligveje til boliggrupperne.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 102.561 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt under byggemodning. Overtagelse af grunden kan ske nu pr. 1. december 2020. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Grundene forventes byggemodnet og klar til overtagelse 1. december 2020.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning 
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning 
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.