Poppelbakken 23,

  • areal: 1.125 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 1.770.000 kr.
  • tilslutningsbidrag: 35.720 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 62.226 kr.
  • Købesum: 1.867.946 kr.

Boligområdet er beliggende ved Løvbakkevej og har fået vejnavnet Poppelbakken. Området har tilkørsel fra Løvbakkevej. Fra stamvejen Lindebakken i området er der boligveje til boliggrupperne.

Se stort kort

/p>

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidrag til kloak - betales kontant på overtagelsesdagen.

Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Parcellerne er ikke byggemodnet. Der vil blive påbegyndt byggemodning efter salget af den 1. parcel. Såfremt der sælges 1 parcel i forbindelse med tilbudsfristens udløb, kan der forventes overtagelse af parcellerne 1. juli 2018. Såfremt 1. salg sker senere rykkes overtagelsen svarende til tiden forløbet efter tidsfristens udløb, dog således, at der tages forbehold for vejrlig.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Karin Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.