Elmebakken 6,

  • areal: 1.010 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 1.163.888 kr.
  • tilslutningsbidrag: 56.782 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 56.895 kr.
  • Købesum: 1.277.565 kr.

Boligområdet er beliggende ved Løvbakkevej og har fået vejnavnene Elmebakken og Ahornbakken. Området har tilkørsel fra Løvbakkevej. Fra stamvejen Lindebakken i området er der boligveje til boliggrupperne.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv Herning Kommunes forudbetalte tilslutningsbidrag betales kontant på overtagelsesdagen.

Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Parcellerne er byggemodnet og klar til bebyggelse.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Karin Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560 

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670

Kabel-TV
Yousee Kabel TV, tlf. 8080 4040 kundeservice@yousee.dk


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.