Helstrupvænget 70

  • areal: 990 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 785.070 kr.
  • tilslutningsbidrag: 41.365 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 64.508 kr.
  • Købesum: 890.943 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Helstrupvænget

Boligområdet Helstrupvænget findes i den nordvestlige del af Snejbjerg. Området afgrænses af Ørskovvej mod øst og Helstrupvej med eksisterende boligbebyggelse mod syd og åbent land mod nord og vest.

I Snejbjerg findes fine naturområder, både i og omkring byen, bl.a. Gødstrup Sø, Haunstrup Brunkulslejer samt en lang række mindre anlæg og grønne opholdsarealer. Tillige ligger parcelhuskvarteret tæt på det nye regionshospital i Gødstrup.

Snejbjerg har et indbyggertal på 4059 (2018). Der er et aktivt fritidsliv med gode sportsfaciliteter. Der findes 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Boligområdet Helstrupvænget er placeret tæt ved Engbjergskolen.

Snejbjerg har et fint udbygget stisystem, blandt andet med direkte forbindelse til Herning centrum, så du nemt og sikkert kan komme rundt på cykel. Der findes endvidere dagligvarebutikker omkring et mindre torv.

Se stort kort

Salgsvilkår for Helstrupvænget.

Lokalplan for Helstrupvænget.

Jordbundsundersøgelse for Helstrupvænget.

Særligt for rådgivere

Måleblad over Helstrupvænget (DWG-fil).

Digital tilgængelighed

Dokumenterne er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Vi sidder altid klar til at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte grundsalgskontoret. Så finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. 


Du kan købe eller reservere grunden ved at ringe til vores Grundsalgskontor på telefon 96 28 23 23.

Køb af grund

Ønsker du at købe, sender vi dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 6 dage.

Reserver grund

Du kan også vælge at reservere grunden i op til tre måneder. Hvis andre ønsker at købe grunden i den periode, får du mulighed for enten at købe grunden eller lade den gå.

Er grunden allerede reserveret?

Hvis du er interesseret i at købe en reserveret grund, som du ikke selv har reserveret, så ring eller skriv til Grundsalgskontoret.

Vi kontakter herefter den, der har reserveret grunden. Du får besked efter senest 1 uge, om du kan købe grunden.


På overtagelsesdagen betaler du den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 105.873 kroner.

Hvis du betaler for sent, vil der blive lagt en såkaldt forsinkelsesrente på beløbet.

Renten lyder på Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%.

Andre omkostninger

Som køber betaler du tinglysning og registrering.

Selve skødet laver Herning Kommune.

Som køber betaler du også, hvis du har udgifter til eventuel advokatbistand.


Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret. Der kan først tinglyses endeligt skøde når grunden er endeligt udstykket.

Overtagelse

Parcellerne 32-48 samt 52-56 forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 16. december 2019.

Parcellerne 50 samt 58-86 forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. maj 2020. Salg af parcellerne 72-78 er betinget af at spildevandsplanen for dette område godkendes.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalget 

Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 

Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 

Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 

Snejbjerg Vandværk, tlf. 9716 8200

Varmeforsyning 

Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning 

Eniig, tlf. 7015 1670

 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.