Helstrupvænget 52,

  • areal: 810 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 632.330 kr.
  • tilslutningsbidrag: 41.365 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 64.508 kr.
  • Købesum: 738.203 kr.

Boligområdet Helstrupvænget findes i den nordvestlige del af Snejbjerg. Området afgrænses af Ørskovvej mod øst og Helstrupvej med eksisterende boligbebyggelse mod syd og åbent land mod nord og vest.

I Snejbjerg findes fine naturområder, både i og omkring byen, bl.a. Gødstrup Sø, Haunstrup Brunkulslejer samt en lang række mindre anlæg og grønne opholdsarealer. Tillige ligger parcelhuskvarteret tæt på det nye regionshospital i Gødstrup.

Snejbjerg har et indbyggertal på 4059 (2018). Der er et aktivt fritidsliv med gode sportsfaciliteter. Der findes 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Boligområdet Helstrupvænget er placeret tæt ved Engbjergskolen.

Snejbjerg har et fint udbygget stisystem, blandt andet med direkte forbindelse til Herning centrum, så du nemt og sikkert kan komme rundt på cykel. Der findes endvidere dagligvarebutikker omkring et mindre torv.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 105.873 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret. Der kan først tinglyses endeligt skøde når grunden er endeligt udstykket.


Parcellerne 32-48 samt 52-56 forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 16. december 2019.

Parcellerne 50 samt 58-86 forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. maj 2020. Salg af parcellerne 72-78 er betinget af at spildevandsplanen for dette område godkendes.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Snejbjerg Vandværk, tlf. 9716 8200

Varmeforsyning 
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning 
Eniig, tlf. 7015 1670

 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.