Helstrupvænget 30

  • areal: 879 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 710.534 kr.
  • tilslutningsbidrag: 45.467 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 64.689 kr.
  • Købesum: 820.690 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Helstrupvænget, etape II

Boligområdet Helstrupvænget findes i den nordvestlige del af Snejbjerg. Området afgrænses af Ørskovvej mod øst og Helstrupvej med eksisterende boligbebyggelse mod syd og åbent land mod nord og vest.

I Snejbjerg findes fine naturområder, både i og omkring byen, bl.a. Gødstrup Sø, Haunstrup Brunkulslejer samt en lang række mindre anlæg og grønne opholdsarealer. Tillige ligger parcelhuskvarteret tæt på det nye regionshospital i Gødstrup.

Snejbjerg har et indbyggertal på 4059 (2018). Der er et aktivt fritidsliv med gode sportsfaciliteter. Der findes 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Boligområdet Helstrupvænget er placeret tæt ved Engbjergskolen.

Snejbjerg har et fint udbygget stisystem, blandt andet med direkte forbindelse til Herning centrum, så du nemt og sikkert kan komme rundt på cykel. Der findes endvidere dagligvarebutikker omkring et mindre torv.

Se stort kort

 

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 110.156 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er ikke udstykket samt er under byggemodning. Overtagelse af grunden kan ske pr. 1. november 2021.

Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Grundene forventes byggemodnet og klar til overtagelse 1. november 2021.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Snejbjerg Vandværk, tlf. 9716 8200

Varmeforsyning 
Verdo, tlf. 7010 0230

El-forsyning 
N1, tlf. 7023 0043


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2