Hjortemarken 2

  • areal: 975 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 325.650 kr.
  • tilslutningsbidrag: 34.938 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 61.394 kr.
  • Købesum: 421.982 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Hjortemarken

Boligområdet er beliggende på Hjortemarken i den sydvestlige del af Sinding. Boligområdet ligger umiddelbart vest for daginstitutionen "Hvepsereden". Boligområdet ligger tæt på skole, hal og institutioner. Grundene byggemodnes og er klar til overtagelse 1. december 2017.

Se stort kort 

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 96.332 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Parcellerne forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. december 2017


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

Elforsyning
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.