Tavlund Ege 15

  • areal: 891 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 35 %
  • grundpris: 798.189 kr.
  • tilslutningsbidrag: 36.745 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 64.508 kr.
  • Købesum: 899.442 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Tavlund Ege

Boligområdet Tavlund Ege er beliggende i den østlige del af Lind syd for Kollundvej.

Udstykningen har en attraktiv beliggenhed, hvor du meget hurtigt kan komme på motorvejen, og er tæt på indkøbsmuligheder, skole og fritidsfaciliteter i Lind og cykelforbindelser til Herning Centrum. Udstykningen ligger tæt på den privatejede skov Rind Plantage, et kommunalt eget skov- og fritidslandskab der er under etablering og Knudmosen.

Se stort kort

Salgsvilkår for Tavlund Ege.

Lokalplan for Tavlund Ege.

Jordbundsundersøgelse for Tavlund Ege.

Særligt for rådgivere

Måleblad over Tavlund Ege (DWG-fil).

Digital tilgængelighed

Dokumenterne er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Vi sidder altid klar til at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte grundsalgskontoret. Så finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. 


Du kan købe eller reservere grunden ved at ringe til vores Grundsalgskontor på telefon 96 28 23 23.

Køb af grund

Ønsker du at købe, sender vi dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 6 dage.

Reserver grund

Du kan også vælge at reservere grunden i op til tre måneder. Hvis andre ønsker at købe grunden i den periode, får du mulighed for enten at købe grunden eller lade den gå.

Er grunden allerede reserveret?

Hvis du er interesseret i at købe en reserveret grund, som du ikke selv har reserveret, så ring eller skriv til Grundsalgskontoret.

Vi kontakter herefter den, der har reserveret grunden. Du får besked efter senest 1 uge, om du kan købe grunden.


På overtagelsesdagen betaler du den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 101.253 kroner.

Hvis du betaler for sent, vil der blive lagt en såkaldt forsinkelsesrente på beløbet.

Renten lyder på Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%.

Andre omkostninger

Som køber betaler du tinglysning og registrering.

Selve skødet laver Herning Kommune.

Som køber betaler du også, hvis du har udgifter til eventuel advokatbistand.


Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret. Der kan først tinglyses endeligt skøde når grunden er endeligt udstykket.

Grundene forventes byggemodnet og klar til overtagelse henholdsvis 1. september 2019 samt 1. december 2019.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 

Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 

Henrik Steffensen Bach, tlf. 5132 1984 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 

Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 

Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning 

Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning 

Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.