Østerlindparken 10

  • areal: 930 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 776.670 kr.
  • tilslutningsbidrag: 35.720 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 62.227 kr.
  • Købesum: 874.617 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Østerlindparken

Boligområdet Østerlindparken er beliggende i den østlige del af Lind syd for Kollundvej. Udstykningen har en attraktiv beliggenhed, hvor man meget hurtigt kan komme på motorvejen, og er tæt på indkøbsmuligheder, skole og fritidsfaciliteter i Lind og cykelforbindelser til Herning Centrum.

Udstykningen ligger tæt på skovområde, et fritidslandskab der er under etablering og Knudmosen.

Se stort kort

<

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 97.947 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Grundene er byggemodnet og klar til bebyggelse.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning 
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning 
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.