Østerlindparken 55

Boligområdet Østerlindparken er beliggende i den østlige del af Lind syd for Kollundvej. Udstykningen har en attraktiv beliggenhed, hvor man meget hurtigt kan komme på motorvejen, og er tæt på indkøbsmuligheder, skole og fritidsfaciliteter i Lind og cykelforbindelser til Herning Centrum.

Udstykningen ligger tæt på skovområde, et fritidslandskab der er under etablering og Knudmosen.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 104.021 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er ikke byggemodnet, endeligt udstykket og udmatrikuleret endnu.


Grunden vil være byggemodnet og klar til bebyggelse og overtagelse 1. november 2021.

For parcellerne 29 og 59 forventes disse byggemodnet og klar til bebyggelse 1. november 2022.

 


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning 
Verdo Varme, tlf. 7010 0230

El-forsyning 
N1, tlf. 7023 0043


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2