Søbysøvej 6,

  • areal: 1.725 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 43.125 kr.
  • tilslutningsbidrag:
  • kloaktilslutningsbidrag:
  • Købesum: 43.125 kr.

Søbysøvej ligger i Kølkær, en landsby placeret i det midtjyske. Området er omgivet af flot natur, og det tager kun 10 minutter at komme på Den midtjyske motorvej. 

Se stort kort

 

Den samlede købesum betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Arealet kan overtages umiddelbart efter byrådets endelige godkendelse.


<iframe name="minimap_active" src="

Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette og Anne Mette Kontaktboks2

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.