Hvidkløvervej 12,

  • areal: 793 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 95.160 kr.
  • tilslutningsbidrag: 32.875 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 52.395 kr.
  • Købesum: 180.430 kr.

Boligområdet Hvidkløvervej er beliggende i den østlige del af Kølkær. Boligområdet Hvidkløvervej er en lukket vej med tilkørsel fra Solitudevej. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra Hvidkløvervej.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 85.270 kr. (heraf udgør 52.395 kr. kloaktilslutningsbidrag) betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Parcellerne forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. februar 2010.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Hammerum Vandværk, tlf. 9711 6481

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670

Fiber-Bredbånd
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.