Tangsøparken 34

  • areal: 1.237 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 802.900 kr.
  • tilslutningsbidrag: 36.215 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 57.388 kr.
  • Købesum: 896.503 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Tangsøparken

Boligområdet "Tangsøparken" findes i den sydøstlige del af Hammerum, og er beliggende syd for Hørmarken og Bjødstrupvej. Boligområdet har fået vejnavnet Tangsøparken. Boligområdet har tilkørsel fra Jens Mathiasens Vej. Fra stamvejen i området er der boligveje til boliggrupperne.

Se stort kort

Det samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 93.602,50 kr. (heraf udgør kloaktilslutningsbidrag 57.387,50 kr.) betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Parcellerne er byggemodnet og klar til bebyggelse.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Hammerum Vandværk, tlf. 9711 6481

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning
Eniig, Tlf. 7015 1670

Kabel-TV
YouSee Kabel TV, tlf. 8945 7370 kundeservice@yousee.dk 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.