Egebakken 20,

  • areal: 1.196 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 777.400 kr.
  • tilslutningsbidrag: 53.580 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 93.340 kr.
  • Købesum: 924.320 kr.

Boligområdet er beliggende nord for Løvbakkevej op mod skoven og med udsigt til Tjørring, Holing og Herning. Grundene der udstykkes og sælges, er beliggende ved den østligste stamvej, Egebakken.

Hallen er samlingssted for idrætslige og kulturelle aktiviteter. Hallen står til rådighed for Gullestrup Skole og Børnehus Nord i dagtimerne, og resten af dagen organiserer afdelingerne i Gullestrup Borger- og Idrætsforening aktiviteterne i hallen.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 97.947 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er endeligt udstykket og udmatrikuleret. 


Grundene er byggemodnet og klar til overtagelse 1. december 2018.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Lene Johansen, tlf. 9628 8007 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning 
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning 
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.