Spinkebjergparken 5,

  • areal: 1.178 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 1.047.242 kr.
  • tilslutningsbidrag: 39.861 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 64.508 kr.
  • Købesum: 1.151.611 kr.

Boligområdet Spinkebjergparken ligger i den østlige del af Gjellerup. Mod vest afgrænses området af Ny Gjellerupvej samt Gjellerupstien og mod nord af Gjellerupskolestien. Mod nord, syd og øst er området omgivet af parcelhusbebyggelse.

Gjellerup er Hernings nordøstlige bydel. Der findes desuden dagligvareforretningen Rema1000, pizzeria, og en benzinstation.

I Gjellerup kommer du nemt på motorvejen mod Aarhus, Holstebro eller Vejle, hvor der blandt andet er forbindelse til E45 nord for Vejle. På kun ca. 25 minutter er du i den Midtjyske Lufthavn i Karup og på ca. 35 minutter i lufthavnen i Billund.

Gjellerup har fantastiske stisystemer, hvor du let kommer fra A til B. Hammerum-Gjellerup har et godt foreningsliv med gymnastik, fodbold, håndbold, spejder og meget mere.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 104.369 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret. Der kan først tinglyses endeligt skøde når grunden er endeligt udstykket.


Grundene forventes byggemodnet og klar til overtagelse 16. december 2019.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Lene Johansen, tlf. 9628 8007 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning 
Verdo, tlf. 7010 0230

El-forsyning 
n1, tlf. 7023 0043

 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.