Skolebakken 4

  • areal: 947 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 1.093.750 kr.
  • tilslutningsbidrag: 40.707 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 64.688 kr.
  • Købesum: 1.199.145 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Skolebakken

Gjellerup er Hernings nordøstligste bydel med 3850 indbyggere (2018). Gjellerup har Danmarks ældst daterede landsbykirke, fra 1140. I Gjellerup findes blandt andet dagligvareforretningen Rema1000, pizzeria og en benzinstation.

I Gjellerup kommer du nemt på motorvejen mod Aarhus, Holstebro eller Vejle, hvor der blandt andet er forbindelse til E45 nord for Vejle. På kun ca. 25 minutter er du i den midtjyske Lufthavn Karup og på ca. 35 minutter i lufthavnen i Billund. På perronen i Hammerum er der også togforbindelser til f.eks. Aarhus.

I Gjellerup kommer du også let fra A til B via de fantastiske stisystemer. Hammerum-Gjellerup har et godt foreningsliv med gymnastik, fodbold, håndbold, spejder og meget mere. Boligområdet ligger tæt på Lindbjergskolen, som skal huse sammenlægningen af Hammerum Skole og Gjellerupskolen, og forventes at tages i brug i januar 2020.

Se stort kort

 

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 105.395 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er ikke udstykket samt er under byggemodning. Overtagelse af grunden kan ske pr. 1. februar 2022 for Skolebakken og 1. marts 2022 for Kirkevænget.

Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Grundene forventes byggemodnet og klar til overtagelse 1. februar 2022 fra Skolebakken og 1. marts 2022 for Kirkevænget.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Lene Johansen, tlf. 9628 8007 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Varmeforsyning 
Verdo, tlf. 7010 0230

El-forsyning 
N1, tlf. 7023 0043


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2