Rind Å Engen 15

  • areal: 983 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 417.070 kr.
  • tilslutningsbidrag: 34.900 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 35.695 kr.
  • Købesum: 487.665 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Rind Å Engen

Boligområdet Rind Å Engen ligger nord for Rind Å. Skjern Å og Rind Å forenes sydvest for Arnborg, tæt på området, ved Arnborg Hedegaard, eller det, der i daglig tale kaldes for Skjern Å Forvirringen.

Øst for lokalplanområdet ligger Arnborg skole og indkøbsmuligheder. Der etableres stier fra området, så det er muligt at komme ud i landskabet og mod nord etableres der en sti, som skaber forbindelse til Arnborg skole.

 Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 70.595 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber.

Herning Kommune udfærdiger skødet. Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret. Der kan først tinglyses skøde når grunden er endeligt udstykket.


Parcellerne forventes byggemodnet og klar til bebyggelse 1. november 2016.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Lene Johansen, tlf. 9628 8007 byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Herning Vand, tlf. 9928 2828

Varmeforsyning 
Eniig, tlf. 7015 1560

El-forsyning 
Eniig, tlf. 7015 1670

 


 

Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.