Solsortevej 32,

  • areal: 846 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 21.877 kr.
  • tilslutningsbidrag: 5.246 kr.
  • Købesum: 27.123 kr.

Grunden er beliggende i den sydøstlige del af Fasterholt på Friskolevej og Solsortevej. Udstykningen bestod oprindeligt af 16 parceller. Boligområdet har fået vejnavnet Solsortevej.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 5.246 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger. 


Parcellerne er byggemodnet og klar til bebyggelse.


Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560

Vandforsyning
Herning Vand, tlf. 9999 2299

Elforsyning
Eniig, tlf. 7015 1670 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.