Præsteskoven 6

  • areal: 974 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 284.483 kr.
  • tilslutningsbidrag: 36.224 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 35.210 kr.
  • Købesum: 355.917 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Præsteskoven

Boligområdet Præsteskoven er anden etape af udstykningen ved Præstevænget.

Udstykningsområdet i Sdr. Felding ligger syd for Præsteskoven ud til en stor eng ned mod Skjern Å. her kan du se kunstværket "De fire hjertekamre" skabt af kunstneren Marianne Jørgensen.

Sdr. Felding er beliggende 24 km syd for Herning og ca. det samme antal kilometer vest for Brande og øst for Skjern, lige ved tilkørselsvejen fra vest mod motorvejen Herning-Vejle. Byen er omgivet af skøn natur og er beliggende omkring Skjern Å.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 68.309 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger. 


Grunden forventes udstykket pr. 1. april 2014. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Grunden forventes byggemodnet og klar til overtagelse og bebyggelse pr. 1. april 2014.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Lene Johansen, tlf. 9628 8007, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Sdr. Felding Vandværk, tlf. 9719 8070

Varmeforsyning
Sdr. Felding Varmeværk, 9719 8272

El-forsyning
Sdr. Felding Elforsyning, tlf. 2948 9960 

Kloak
Herning Vand, tlf. 9999 2299


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.