Engebækvej 17D,

  • areal: 840 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 92.300 kr.
  • tilslutningsbidrag: 45.250 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 20.650 kr.
  • Købesum: 158.200 kr.

Boligområdet Engebækvej er beliggende i centrum af Stakroge. Boligområdet har tilkørsel fra Engebækvej.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket og udmatrikuleret. Parcellerne i området vil blive byggemodnet i takt med salget. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Overtagelse af grunden kan ske efter nærmere aftale.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Stakroge Vandværk, tlf. 7534 7256

El-forsyning
Stakroge Transformerforening 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.