Vads Dal 43,

  • areal: 784 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 45.300 kr.
  • tilslutningsbidrag: 3.660 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 7.221 kr.
  • Købesum: 56.181 kr.

Boligområdet Vads Dal findes i den sydvestlige del af Ørnhøj. Boligområdet har tilkørsel fra Banevænget.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv Herning Kommunes forudbetalte tilslutningsbidrag betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er endelig udstykket og udmatrikuleret.


Parcellen er byggemodnet og klar til bebyggelse.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Karin Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Varmeforsyning
Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. tlf. 9628 8025

Vandforsyning
Ørnhøj Vandværk, tlf. 9738 6078

Elforsyning
RAH Elforsyning, tlf. 9732 1455


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.