Solvang 44

  • areal: 781 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 267.102 kr.
  • tilslutningsbidrag: 38.643 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 64.508 kr.
  • Købesum: 370.253 kr.
  • Salgsvilkår:Salgsvilkår for Solvang

Boligområdet Solvang er beliggende i den sydlige del af Ørnhøj.

Ørnhøj er en aktiv landsby i den vestlige del af Herning. Byen har ca. 720 indbyggere og ligger med kun ca. 15-20 minutters kørsel til Herning og Holstebro. Byen har både en velfungerende skole, hal, skolefritidsordning, børnehave, dagplejere samt plejehjem.

Ørnhøj ligger særdeles naturskønt tæt på hede,skov og Præstbjerg Naturcenter. Naturen omkring Præstbjerg Naturcenter er storslået. Her er bakkede hedeområder, egekrat, smukke udsigtspunkter, små skove og søer.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 101.383 kr. - betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse med købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grundene er ikke endeligt udstykket og udmatrikuleret. Der kan først tinglyses endeligt skøde når grunden er endeligt udstykket.


Grundene forventes byggemodnet og klar til overtagelse 1. december 2019.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget 
Sekretariatet: Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold 
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse 
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning 
Ørnhøj Vandværk, tlf. 9738 6078

Varmeforsyning 
Ørnhøj-Kraftvarmeværk, Tlf. 9738 6511

El-forsyning 
Rah, tlf. 9732 1455


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.