Falkevej 9,

  • areal: 814 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 95.900 kr.
  • tilslutningsbidrag: 38.345 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 41.578 kr.
  • Købesum: 175.823 kr.

Boligområdet "Falkevej" er beliggende i den sydlige del af Ørnhøj.

Boligområdet har tilkørsel fra Hovedgaden. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra Falkevej.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 79.923 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Kloaktilslutningsbidraget udgør 41.578 kr. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen pligtig til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto og denne rente erlægges kontakt samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger. 


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Parcellen er byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Jesper Enggaard Jensen, tlf. 9628 8331, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Varmeforsyning
Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. tlf. 9628 8025

Vandforsyning
Ørnhøj Vandværk, tlf. 9738 6078

El-forsyning
RAH, tlf. 9732 1455 RAH,  


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.