Velhustedparken 13,

  • areal: 1.221 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 30 %
  • grundpris: 404.000 kr.
  • tilslutningsbidrag: 82.275 kr.
  • Købesum: 486.275 kr.

Boligområdet "Velhustedparken" er beliggende i den nordøstlige del af Kibæk med kort afstand til Kibæk skole og Kibæk Hallen. Boligområdet Velhustedparken har tilkørsel fra Møllegården. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra Velhustedparken.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 82.275 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Overtagelse af grunden kan ske straks.


Har du brug for mere info, så kontakt os endelig.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm
9628 8045
byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag
9628 2828
byggesag@herning.dk

Vandforsyning
I/S Kibæk Vandværk
97 19 27 33

Varmeforsyning
Kibæk Varmeværk
97 19 14 36


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.