Åbjergvej, Vildbjerg

Udbud af storparcel, beliggende Åbjergvej, Vildbjerg

Boligområdet ligger i den sydvestlige del af Vildbjerg, tæt ved Vildbjerg skole. Vildbjerg har 2 skoler, hotel og et meget aktivt sports- og kulturcenter. Vildbjerg skole har en folkeskole som har knap 600 elever fordelt på 29 klasser fra 0. klasse til 9. klasse. Skolen fungerer som en overbygning fra Nøvling Skole, Timring Skole og Kildebakkeskolen. Skolen har desuden tilknyttet en skolefritidsordning.

Åbjergvej i Vildbjerg ligger naturskønt omkranset af vandløb og naturarealer og i kraft at et godt stisystem giver det rige muligheder for bynære naturoplevelser. Vildbjerg har også et aktivt handelscenter og mange arbejdspladser, og så er der gode vejforbindelser og timedrift på bus og tog med forbindelser til hele landet.

Arealet erhverves til brug for opførelse af tæt/lav boligbebyggelse i overensstemmelse med lokalplan nr. 81.B13.1 - Boligområde nord for Åbjergvej i Vildbjerg.

Læs salgsvilkår