Storparceller

Her kan du se, hvilke områder i Herning Kommune der lige nu har storparceller i udbud.

Formål

Storparcellen på Teglvænger i Herning skal bruges til erhvervs- og foreningsformål.

Grunden er omfattet af lokalplan 14.BL2.1, vedtaget af Herning Byråd den 19. december 2017.

Arealet har tidligere været anvendt til klublokaler og grønt areal. Tidligere bebyggelse på Teglvænget 2-4 blev nedrevet i 2006.

Pris

Arealet udbydes med en mindstepris på 500 kr. pr. m2 byggeret ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Det samlede areal udgør ca. 4.770 m2. Arealet er opdelt i 3 dele af matrikler.

  • Del af matr. nr. 38 d Vestervang, Herning jorder, ca. 1.690 m2 (Solgt)
  • Del af matr. nr. 38 c Vestervang, Herning jorder, ca. 1.044 m2
  • Del af matr. nr. 38 a Vestervang, Herning jorder, ca. 1.560 m2. (Obs tvungen byggelinie) (Solgt).

I henhold til lokalplanen kan arealet udnyttes til 50% byggeret.

Læs om grunden og se salgsvilkår, jordbundsundersøgelse med mere.


Formål

Storparcellen ligger mellem Vestermarken og Søbysøvej i Kølkær. Den er udbudt til salg til boligbyggeri.

Området har fået navnet Nyhavn. Parcellens grundstørrelse er ca. 23.000 m2.

Arealet ligger i byzone og er omfattet af lokalplan nr. 72.B4.1 - Boligområdet Nyhavn i Kølkær. Arealet må alene anvendes til boligformål.

Pris

Grunden er udbudt med en mindstepris på 25,00 kr. pr. m2. Arealet leveres ikke byggemodnet, alle tilslutningsbidrag betales i henhold til de gældende takster ved de relevante forsyningsvirksomheder.

Læs om grunden og se salgsvilkår.

Lokalplan for området

Læs mere om landsbyen Kølkær.


Formål

Området er beliggende i Hernings østlige del i Lind, syd for Kollundvej. Den er udbudt til salg til byggeudstilling.

Området har fået navnet Østerlindparken.

Læs om grundene og se salgsvilkår.


Formål

Bebyggelsen skal placeres som bestemt i lokalplan nr. 84.B3.1 - For et område til boligformål syd for Hovedgaden, Ørnhøj.

Pris

Herning Kommune udbyder storparcel, A, B og C, beliggende Solvang, Ørnhøj, til en samlet pris af 1.543.000 kr. excl. moms og excl. tilslutningsbidrag.

Det er muligt at købe storparcellerne samlet eller enkeltvis. Af hensyn til etablering af vejanlæg og forsyningsledninger kan storparcel B kun købes sammen med A eller C, eller når storparcel A eller C er solgt.

Læs om grunden og se salgsvilkår samt jordbundsundersøgelse.

Læs mere om landsbyen Ørnhøj.


Dekorativt foto

Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.