Storparceller

Her kan du se, hvilke områder i Herning Kommune der lige nu har storparceller i udbud.

Formål

Storparcellen på Teglvænger i Herning skal bruges til erhvervs- og foreningsformål.

Grunden er omfattet af lokalplan 14.BL2.1, vedtaget af Herning Byråd den 19. december 2017.

Arealet har tidligere været anvendt til klublokaler og grønt areal. Tidligere bebyggelse på Teglvænget 2-4 blev nedrevet i 2006.

Pris

Arealet udbydes med en mindstepris på 500 kr. pr. m2 byggeret ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Det samlede areal udgør ca. 4.770 m2. Arealet er opdelt i 3 dele af matrikler.

  • Del af matr. nr. 38 d Vestervang, Herning jorder, ca. 1.690 m2 (Solgt)
  • Del af matr. nr. 38 c Vestervang, Herning jorder, ca. 1.044 m2
  • Del af matr. nr. 38 a Vestervang, Herning jorder, ca. 1.560 m2. (Obs tvungen byggelinie) (Solgt).

I henhold til lokalplanen kan arealet udnyttes til 50% byggeret.

Læs om grunden og se salgsvilkår, jordbundsundersøgelse med mere.


Formål

Storparcellen ligger mellem Vestermarken og Søbysøvej i Kølkær. Den er udbudt til salg til boligbyggeri.

Området har fået navnet Nyhavn. Parcellens grundstørrelse er ca. 23.000 m2.

Arealet ligger i byzone og er omfattet af lokalplan nr. 72.B4.1 - Boligområdet Nyhavn i Kølkær. Arealet må alene anvendes til boligformål.

Pris

Grunden er udbudt med en mindstepris på 25,00 kr. pr. m2. Arealet leveres ikke byggemodnet, alle tilslutningsbidrag betales i henhold til de gældende takster ved de relevante forsyningsvirksomheder.

Læs om grunden og se salgsvilkår.

Lokalplan for området

Læs mere om landsbyen Kølkær.


Formål

Bebyggelsen skal placeres som bestemt i lokalplan nr. 84.B3.1 - For et område til boligformål syd for Hovedgaden, Ørnhøj.

Pris

Herning Kommune udbyder storparcel, A, B og C, beliggende Solvang, Ørnhøj, til en samlet pris af 1.543.000 kr. excl. moms og excl. tilslutningsbidrag.

Det er muligt at købe storparcellerne samlet eller enkeltvis. Af hensyn til etablering af vejanlæg og forsyningsledninger kan storparcel B kun købes sammen med A eller C, eller når storparcel A eller C er solgt.

Læs om grunden og se salgsvilkår samt jordbundsundersøgelse.

Læs mere om landsbyen Ørnhøj.


Fuglsang Allé ligger syd for Vesterhomvej i tilknytning til Fuglsang Sø med tilhørende søbredder og rekreative områder. Boligområdet ligger tæt på skole, hal og institutioner og der er stiforbindelse fra boligområdet.

Området er omfattet af lokalplan nr. 41.OF20.1 - Fuglsang Sø ved Tjørring.

Det udbudte areal udgør samlet 39.458 m2, heraf udgør den samlede byggeret 33.539 m2, med en bebyggelsesprocent på 85.

Der stilles særlige krav til bebyggelsen, jævnfør udbudsvilkårene, herunder krav om at der opføres bæredygtige boliger, der med sine miljømæssige, sociale og økonomiske kvaliteter i samspil med en moderne og tidsløs arkitektur er i harmoni med omgivelserne.


Gjellerup er Herning Nordøstlige bydel med 3.960 indbyggere. Boligområdet ligger på Skolebakken i den centrale del af Gjellerup, hvor den gamle Gjellerup skole tidligere lå. Herning Kommune har opført en ny skole, Lindbjergskolen, som har afløst de tidligere skoler i Hammerum og Gjellerup.

Arealet udgør ca. 10.950 m2, og er en del af hvor Gjellerup skole har været. Den nye bebyggelse skal placeres og udformes som bestemt i lokalplan 32.B13.1 - Boligområde ved Skolebakken, Gjellerup.


Dekorativt foto

Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.