Kommunale ejendomme til salg

Vi udbyder af og til ejendomme til salg, der er ejet af kommunen.

Lysgård Søvej 5, 7480 Vildbjerg

Herning Kommune udbyder Lysgård Søvej 5, Vildbjerg. 

Ejendommen er bebygget i 2007 og har et grundareal på 1.059 m2 med et bebygget boligareal på 166 m2, carport på 30 m2 samt et udhus på 13 m2.

Den vejledende udbudspris for ejendommen udgør 1.900.000 kr.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler EDC Vildbjerg ApS, Søndergade 2, 7480 Vildbjerg.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene

Enghavevej 17, 7400 Herning

Herning Kommune udbyder ejendommen Enghavevej 17, Herning. Ejendommen der nu udbydes til salg har tidligere været anvendt til gæstedagpleje.

På grunden ligger en bygning oprindelig fra 1915 på 172 kvm. og dertil kommer overdækket areal på 35 kvm. samt udhus på 24 kvm.

Området er udlagt til åben/lav bebyggelse i kommuneplanrammen, og det betyder, der som udgangspunkt skal opføres åben/lav bebyggelse på grunden. Kommuneplanrammen giver desuden mulighed for at indpasse forskellige offentlige formål, hvis de ikke er til gene for omgivelserne og ikke bryder områdets karakter af boligområde.

Der kunne evt. indrettes et liberalt erhverv sammen med en bolig, men der skal søges herom ved Herning Kommune. Der vil være mulighed for opførelse af helt ny villa i forbindelse med liberalt erhverv på en af Hernings meget attraktive gader tæt ved midtbyen. Der skal dog under alle omstændigheder søges byggetilladelse til ændret anvendelse fra institution til bolig, og der må påregnes energikrav til isolering, krav til indeklima og brandsikring.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler Danbolig Herning, Østergade 28, Herning.

Tilbudsskemaet skal være ejendomsmægleren i hænde senest  mandag, den 29. juni 2020, kl. 12.00.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene

Udbud af Bjergevej 27, Sdr. Felding

Herning Kommune udbyder ejendommen Bjergevej 27, 7280 Sdr Felding. 

Ejendommen har et grundareal på 3.420 m2 med et bebygget areal på 947 m2.

Bygning 1 er i røde sten med eternittag, er oprindeligt opført som fabriksbygning, senere indrettet til sprogskole og senest benyttet som ungdomsskole med undervisningslokaler, køkken, møde-/samtalerum og toiletfaciliteter.

Bygning 2 er ligeledes i røde sten, men med built-up-tag, er oprindeligt opført som lagerbygning med adgang direkte fra bygning 1. Senere er bygningen delt op til brug for ungdomsskole, med adgang til bygning 1 til opholdsrum til spil og leg. Den anden del af bygningen, hvor der kun er adgang til ude fra, er indrettet med værksted med port.

Bygning 3 er opført i træ og er uopvarmet garage/lager.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler Home Erhverv, Dalgasgade 7B, Herning.

Tilbudsskemaet skal være ejendomsmægleren i hænde senest onsdag, den 1. juli 2020, kl. 12.00.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene