Kommunale ejendomme til salg

Vi udbyder af og til ejendomme til salg, der er ejet af kommunen.

Udbud af Bjergevej 27, Sdr. Felding

Herning Kommune udbyder ejendommen Bjergevej 27, 7280 Sdr Felding. 

Ejendommen har et grundareal på 3.420 m2 med et bebygget areal på 947 m2.

Bygning 1 er i røde sten med eternittag, er oprindeligt opført som fabriksbygning, senere indrettet til sprogskole og senest benyttet som ungdomsskole med undervisningslokaler, køkken, møde-/samtalerum og toiletfaciliteter.

Bygning 2 er ligeledes i røde sten, men med built-up-tag, er oprindeligt opført som lagerbygning med adgang direkte fra bygning 1. Senere er bygningen delt op til brug for ungdomsskole, med adgang til bygning 1 til opholdsrum til spil og leg. Den anden del af bygningen, hvor der kun er adgang til ude fra, er indrettet med værksted med port.

Bygning 3 er opført i træ og er uopvarmet garage/lager.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler Home Erhverv, Dalgasgade 7B, Herning.

Tilbudsskemaet skal være ejendomsmægleren i hænde senest onsdag, den 1. juli 2020, kl. 12.00.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene