Kommunale ejendomme til salg

Vi udbyder af og til ejendomme til salg, der er ejet af kommunen.

Her kan du se en liste af de kommunale ejendomme som p.t. er i udbud.

Herning Kommune har nedenstående ejendomme i udbud.

Herning Kommune udbyder Lysgård Søvej 5, Vildbjerg. 

Ejendommen er bebygget i 2007 og har et grundareal på 1.059 m2 med et bebygget boligareal på 166 m2, carport på 30 m2 samt et udhus på 13 m2.

Den vejledende udbudspris for ejendommen udgør 1.700.000 kr.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler EDC Vildbjerg ApS, Søndergade 2, 7480 Vildbjerg.

Tilbudsskemaet skal være ejendomsmægleren i hænde senest onsdag den 17. marts 2021, kl. 12.00.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene


Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.