Kommunale ejendomme til salg

Vi udbyder af og til ejendomme til salg, der er ejet af kommunen.

Her kan du se en liste af de kommunale ejendomme som p.t. er i udbud.

Herning Kommune har nedenstående ejendomme i udbud.

Herning Kommune udbyder Lysgård Søvej 5, Vildbjerg. 

Ejendommen er bebygget i 2007 og har et grundareal på 1.059 m2 med et bebygget boligareal på 166 m2, carport på 30 m2 samt et udhus på 13 m2.

Den vejledende udbudspris for ejendommen udgør 1.900.000 kr.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler EDC Vildbjerg ApS, Søndergade 2, 7480 Vildbjerg.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene


Herning Kommune udbyder ejendommen Bjergevej 27, 7280 Sdr Felding. 

Ejendommen har et grundareal på 3.420 m2 med et bebygget areal på 947 m2.

Bygning 1 er i røde sten med eternittag, er oprindeligt opført som fabriksbygning, senere indrettet til sprogskole og senest benyttet som ungdomsskole med undervisningslokaler, køkken, møde-/samtalerum og toiletfaciliteter.

Bygning 2 er ligeledes i røde sten, men med built-up-tag, er oprindeligt opført som lagerbygning med adgang direkte fra bygning 1. Senere er bygningen delt op til brug for ungdomsskole, med adgang til bygning 1 til opholdsrum til spil og leg. Den anden del af bygningen, hvor der kun er adgang til ude fra, er indrettet med værksted med port.

Bygning 3 er opført i træ og er uopvarmet garage/lager.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler Home Erhverv, Dalgasgade 7B, Herning.

Tilbudsskemaet skal være ejendomsmægleren i hænde senest onsdag, den 1. juli 2020, kl. 12.00.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene

 


Herning Kommune udbyder Lykkesvej 18, Herning, til salg. 

Ejendommen er ifølge BBR opført i 1920 og fremstår meget smuk i murværk med murede gesimser. Alle vinduer er udskiftet, men er holdt i den klassiske stil med sprosser, således at ejendommens oprindelige udtryk er bibeholdt.

Taget er i 2004 skiftet til et rødt tegltag. Ejendommen har hidtil været anvendt af Herning Kommune til kontorbygning, og fremstår indvendig meget velholdt som sådan. Der er højt til loftet både i stueplan og 1. sal, og lyset strømmer ind af store vinduespartier så det flotte præsentable udtryk virkelig kommer til sin ret.

Ejendommen er beliggende i den vestlige bydel, på rolig gade umiddelbart vest for gågaden og i umiddelbar nærhed af det smukke, grønne parkanlæg - Vestre Anlæg.

Ejendommen består af 492 m2 grundareal med et boligareal på 246 m2 samt 23 m2 kælder. Boligen er opført i 2 plan.

Den vejledende udbudspris for ejendommen udgør 2.500.000 kr.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler Danbolig, Herning.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted. Frist for afgivelse af bud i lukket kuvert ved Danbolig, Herning, er senest den 18. november 2020, kl. 16.00.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene


Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.