Kommunale ejendomme til salg

Vi udbyder af og til ejendomme til salg, der er ejet af kommunen.

Her kan du se en liste af de kommunale ejendomme som p.t. er i udbud.

Herning Kommune har nedenstående ejendomme i udbud.

Udbud af ejendommen Sønder Næstholtvej 12, Gødstrup, 7400 Herning. Ejendommen er en projektejendom, hvor bygningerne, såvel beboelse som udbygninger, fremstår i meget dårlig stand.

Ejendommen har et grundareal på 4.931 m2. Ejendommen står tom, men der er ikke krav om nedrivning.

Der gives ingen garanti for mulighed for opførelse af ny bolig, det forventes dog at ny ejer kan få landzonetilladelse på samme sokkel.

Ejendommen overdrages som den er og forefindes med den på grunden værende bebyggelse - som beset af køber og uden garanti for sælger.

Ejendommen udbydes uden mindstepris.

Læs udbudsvilkår


Pavillonerne, beliggende på Lille Pugdalvej 1, 7480 Vildbjerg, er udbudt til salg uden mindstepris.

Pavillonerne har senest været anvendt som daginstitution.

Læs udbudsvilkår for Lille Pugdal


Herning Kommune udbyder Hammerum Skole, beliggende Hammerum Hovedgade 1-3, 7400 Herning. Ejendommen udbydes som en projektejendom - uden udarbejdelse af tilstandsrapport og el-tjek.

Ejendommen udbydes uden mindstepris.

Herning Kommune ønsker at få opført et byggeri, der funktionelt, teknisk og arkitektonisk styrker helheden i området. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i nutidigt formsprog. Der stilles særlige krav til den bevaringsværdige bebyggelse.

En del af den smukke ejendom skal bevares og kan fremadrettet anvendes til både erhverv og beboelse. Ejendommens jordtilliggende er meget attraktivt og oplagt til nybyggeri i form af både tæt/lav og tæt/åben bebyggelse.

Ejendommen udbydes i samlet salg eller i 3 delområder hver for sig.

Der lægges vægt på, at de enkelte delområder udvikles som en samlet helhed med fællesarealer centralt i bebyggelsen.

Projektet skal overholde de bestemmelser, som er beskrevet i lokalplan nr. 31.BL1.1.

Læs salgsvilkårene


Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.