Drejervej (Reserveret)


Købesummen indeholder

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane, kantsten, græsrabatter og kloaktilslutningsbidrag.

Ud over købesummen skal der betales investeringsbidrag for fjernvarme (naturgas), vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Vandtilslutning betales af køber til Sunds Vandværk.

Eventuel tilslutningsbidrag for varme (naturgas) betales direkte til HMN Naturgas I/S.

Tilslutningsbidrag for elforsyning betales af køber til Sunds Elforsyning.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.