Nordskrænten 20

Areal til dagligvarebutik
  • Postnummer: Herning (erhverv)
  • By: Herning
  • Udstykning: Nordskrænten 20
  • Samlet areal: 5.633 m2
  • Virksomhedsklasse: -
  • Kvadratmeterpris: - kr./m2
  • Bebyggelsesprocent: %
  • Salgsvilkår: Salgsvilkår for Nordskrænten 20

Herning Kommune udbyder at areal på ca. 5.633 m2, beliggende Nordskrænten 20, Gullestrup, 7400 Herning, uden mindstepris.

Arealet er omfattet af lokalplan 15.C2.3, hvoraf fremgår at delområde I anvendes til centerformål som detailhandel, liberale erhverv, cafe/restaurant, fælleslokaler og kulturelle funktioner.

I forbindelse med afgivelse af bud ønsker Herning Kommune at få opført et byggeri, der funktionelt, teknisk og arkitektonisk styrker helheden i området. Samtidig ønskes byggeriet arkitektonisk at afspejle beliggenheden ved indkørslen til Gullestrup.

Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at der sammen med tilbuddet afleveres et projekt, jævnfør udbudsvilkårene. Herning Kommune vægter med pris 40% og projekt med 60%

Såfremt beskrivelse og skitse ikke afleveres vil tilbuddet ikke komme i betragtning. Herning Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler Clausen-erhverv, Torben Clausen, Klokkevænget 34, Herning.

Læs salgsvilkårene

Arealer
 PrisI altSolgtReserveretLedigt
Areal 1 kr./m25.633 m20 m25.633 m20 m2

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)