Tværgade, Hammerum

29. marts 2023

Salgsvilkår

Hammerum har gode vejforbindelser i alle retninger, og ligger lige op til motorvejsnettet. Det tager kun få minutter – så er man på det midtjyske motorvejsnet eller i Herning. På under en halv time i bil er man i Karup Lufthavn og på cirka 45 minutter er man i Billund Lufthavn.

Boligområdet ligger i den sydlige del af Hammerum ved boligområdet Tangsøparken som er under udvikling med både sø, boliger og erhverv. Den nygravede sø er indviet og de kommende boliger i området kommer til at ligge tæt på kommunens nyeste sø - Tangsøen.

Der etableres en stibro hen over jernbanen i løbet af 2024. Broen er til gående og cyklister og skal sikre en bedre forbindelse til indkøbsmuligheder, skole mv. for beboerne i området.

Bebyggelsen skal placeres som bestemt i lokalplan nr. 31.B15.2 - Boligområde ved Tangsøparken i Hammerum.

Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest onsdag, den 11. september 2024, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.