Udvikling af boligområdet - Tangsøparken

Tangsøparken – udvikling af boligområdet

Hammerum vokser med både sø, boliger og erhverv - boligområdet Tangsøparken er derfor under udvikling.

Den nygravede sø er indviet og de kommende boliger i området kommer til at ligge tæt på kommunens nyeste sø - Tangsøen. Søen er central for den nye byudvikling, som skal ske på et 60 hektar stort areal idet sydlige Hammerum, hvor 250 boliger kan bygges i de kommende år.

Herunder ses en oversigt over projekterne i 2024 og i de kommende år.

Tangsø og stier

Tangsøen blev færdiggravet i 2023. Der blev også lavet en grussti rundt om søen, som har forbindelse til den gamle del af Agerskovvej.

Der anlægges en stiforbindelse mellem Tangsøparken og Tværgade til Tangsøen i efteråret 2024.

Tværgade

Der byggemodnes 22 boliggrunde og en storparcel til tæt-lav byggeri. Grundene får vejadgang fra Tværgade. Byggemodningen sættes i gang i foråret 2024. Det forventes at grundene udbydes til salg omkring sommeren 2024.

Banebro

Der etableres en stibro hen over jernbanen. Broen er til gående og cyklister og skal sikre en bedre forbindelse til indkøbsmuligheder, skole mv. for beboerne i området. Selve broen skal være på plads i uge 38, 2024. Stierne som forbinder broen med Tangsøparken og de nye grunde ved Tværgade forventes at være anlagt i efteråret 2024.

Støjvold

Støjvolden skal beskytte boligerne i området mod støj fra det nye erhvervsområde ved Fastrupdalen. Støjvolden blev påbegyndt med opgravet jord fra Tangsø. I de kommende år vil støjvolden blive færdiggjort med ren jord, som enten tilkøres udefra eller fra byggeprojekter ved Fastrupdalen.

Tangsøparken

Stamvejen Tangsøparken skal forlænges i 2024. Tangsøparken skal være adgangsvej til et kommende boligområde vest for det nuværende boligområde.

Herunder ses et kort med de kommende boligområder, veje og stier. Bemærk at placering af stierne ikke er nøjagtig.

Der tages forbehold for ændringer i tidsplanerne.

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.