Østerlindparken/Tavlund Krat, Lind

29. marts 2023

Salgsvilkår

Herning Kommune udbyder 34 boliggrunde, beliggende Østerlindparken/Tavlund Krat, Lind.

Udstykningsområdet Østerlindparken/Tavlund Krat er beliggende i den østlige del af Lind syd for Kollundvej. Udstykningen har en attraktiv beliggenhed hvor man meget hurtigt kan komme på motorvejen, og er tæt på indkøbsmuligheder, skole og fritidsfaciliteter i Lind og cykelforbindelser til Herning Centrum. Udstykningen ligger tæt på den privatejede skov Rind Plantage, et kommunalt ejet skov- og fritidslandskab og Knudmosen.

Området er omfattet af lokalplan nr. 61.B12.3 - Område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind, og i øvrigt efter bygningsreglementets bestemmelser.

Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest onsdag, den 10. maj 2023, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.